Start arrow Biznes arrow Polska-Irlandia: współpraca handlowa 01-02.2011r.
Polska-Irlandia: współpraca handlowa 01-02.2011r.
Redaktor: SA   
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych dwóch miesiącach 2011 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, polsko  irlandzkie obroty handlowe zmniejszyły się o 0,8% do poziomu 165,3 mln EUR.

Nasz eksport do Irlandii zmniejszył się o 0,5% do poziomu 63,4 mln EUR, zaś polski import z Irlandii spadł o 0,9% i wyniósł 101,9 mln EUR. W konsekwencji nieznacznie większego spadku wartości importu z Irlandii nad eksportem poprawie uległo saldo polskich obrotów handlowych z tym krajem. Deficyt zmniejszył się z 39,0 mln EUR na koniec lutego 2010 r. do 38,5 mln EUR w tym samym okresie roku 2011.

W porównaniu do sytuacji w analogicznym okresie roku poprzedniego w pierwszych dwóch miesiącach 2011 r. nastąpiła znaczna zmiana w strukturze polskiego eksportu do Irlandii. Obniżył się udział artykułów rolno-spożywczych (z 24,5% do 21,5%) wzrósł natomiast udział wyrobów przemysłu chemicznego (z 6,9% do 9,5%). Udział wyrobów przemysłu elektromaszynowego, stanowiących największą pozycję w polskim eksporcie do Irlandii, uległ nieznacznemu zwiększeniu z 32,2% do 32,9%. W grupie tej nastąpiły jednak znaczne zmiany strukturalne: zwiększył się udział pojazdów i środków transportu (z 6,5% do 12,9%) przy jednoczesnym obniżeniu się udziału grupy urządzeń mechanicznych i elektrycznych (z 24,6% do 18,0%).

Źródło: WEH


TAGI: import, eksport, Polska, Irlandia
 
Content by IRLANDIA.COM.PL